Change language

  • Dansk Dansk
  • English English

Københavns Museum

Københavns Museum

Stormgade 20
1555 København V
Danmark
Københavns Museum er museet om hovedstadens historie, dens samtid og fremtid.

Museets bidrager til byens nutidige temaer og til formidlingen af byens foranderlighed og mangfoldighed og har det arkæologiske ansvar for København og Frederiksberg.

Københavns Museum er også museet om storbyen som scene for kulturmøder og fællesskaber. Museet inddrager brugerne og kommunikerer med traditionelle metoder som udstillinger, omvisninger, undervisning og byvandringer, ligesom museet er aktivt på elektroniske og sociale platforme.

Museet åbner sommeren 2019 nye udstillinger i Stormgade 18.