Change language

Projekter

Se hvordan Historie & Kunst realiserer sine mål med en række projekter

Her er nogle eksempler på, hvordan vi arbejder med formidling, sikring af kulturarv og øget digital adgang til kulturarven.

Historie og kunst på en ny måde: STORM20

Nordea-fonden sikrer med en bevilling på 4,7 mio. kr. projektet "Historie & Kunst i gadeplan" . Mødestedet i Stormgade 20, "STORM20", åbner eftersommeren 2017. Næste år fortsætter aktiviteterne i huset og ude i byen - læs pressemeddelelsen fra den 7. juni 2017. STORM20 har fået sin egen facebook-gruppe - se opslagene 

Nyt Museum – åbner foråret 2018

Københavns Museum arbejder for øjeblikket med nye udstillinger, som skal være klar, når museet næste år åbner i Stormgade 18, tæt ved Københavns Rådhus – se mere Københavns Museums hjemmeside

Fællesmagasin i Høje Taastrup

I 2018 er byggeriet af et nyt, stort fællesmagasin på adressen Erik Husfeldtsvej i Høje-Taastrup færdigt. Dermed sikres vigtige historiske genstande og arkiver fra  København – Se fotos fra første spadestik og en faktaside om magasinet

40.000 fotos fra København

En stor del af fotosamlinger i Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum kan nu ses på nettet. Flere billeder kommer til – se mere på www.kbhbilleder.dk

Let og hurtig adgang til Thorvaldsens arkiv

Digital adgang er overskriften på et projekt, som giver gode forskningsmuligheder i 10.000 dokumenter om billedhuggeren liv og hans samtid – dyk ned i materialet

Historie & Kunsts samlede indsatsområder er: 1) Flere besøgende gennem øget synlighed og inddragende formidling med hele byen som scene, 2) De historiske bygninger skal være en væsentlig del af brand’et, 3) Øget digital adgang og anvendelse, 4) Fremtidssikring af kulturarven, 5) Forskning og faglig indsigt af høj kvalitet, 6) Undervisningsaktiviteter med læringsmål for alle under uddannelse, 7) Lokale, nationale og internationale samarbejder og 8) Kommerciel strategi