Change language

Om Historie & Kunst

Historie & Kunst bringer i fællesskab fortid og nutid sammen.
København Kommunes fire kulturinstitutioner – Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Stadsarkiv - har siden  2015 været samlet i én endhed.
 
Den nye organisation har fået navnet Historie & Kunst og er en del af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. Kultur- og Fritidsudvalget fungerer som bestyrelse. Til at rådgive bestyrelse og ledelse er der nedsat et Advisory Board.
 
De fire kulturinstitutioner bringer i fællesskab fortid og nutid sammen og bidrager til, at byens borgere, besøgende og aktører medskaber fremtiden og får mulighed for at mærke den værdi, som kunsten og historien kan tilføre deres liv. De største umiddelbare opgaver for den nye enhed er flytningen af Københavns Museum til nye lokaler i Stormgade og bygning af et nyt, moderne magasin, fælles for hele Historie & Kunst.
 
Historie & Kunst har tilsammen årligt mere end 160.000 besøgende på institutionerne og 1,2 mio. besøgende på hjemmesiderne og står for så forskellige aktiviteter som videofestivaler, kunstudstillinger, arkæologi, digital arkivering, byhistorie og meget mere.
 

Vedtægter

Klik på linket for at hente vedtægterne for Historie & Kunst.
 

Bestyrelse

Kultur- og Fritidsudvalget fungerer som bestyrelse for Historie & Kunst.
Se en oversigt over medlemmerne
 

Advisory Board

Klik på link for at se medlemmer af det rådgivende panel:
Advisory Board for Historie & Kunst

Strategiske satsninger

Historie & Kunst arbejder efter en række pejlemærker. Læs mere om arbejdet:
Se hvordan målene realiseres