Change language

Om Historie & Kunst

Historie & Kunst bringer i fællesskab fortid og nutid sammen.
Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Stadsarkiv har siden  2015 været samlet i én enhed.
 
Historie & Kunst er en del af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. Kultur- og Fritidsudvalget fungerer som bestyrelse. Til at rådgive bestyrelse og ledelse er der nedsat et Advisory Board.
 
De fire kulturinstitutioner har til opgave at bringe fortid og nutid sammen og at bidrage til, at byens borgere og besøgende kan medskabe fremtiden og mærke den værdi, som kunsten og historien kan tilføre deres liv. Vores næste store opgave er åbning af nye udstillinger i Københavns Museum i februar 2020 og at markere 250 året for billedhuggeren Bertel Thorvaldsens fødsel. I 2018 åbnede vi et nyt magasin, der rummer store mængder arkivalier og genstande fra Københavns historie.  
 
Historie & Kunst har tilsammen årligt mere end 160.000 besøgende på institutionerne og 1,2 mio. besøgende på hjemmesiderne og står for så forskellige aktiviteter som videofestivaler, kunstudstillinger, arkæologi, digital arkivering, byhistorie og meget mere.
 

Vedtægter

Klik på linket for at hente vedtægterne for Historie & Kunst.
 

Bestyrelse

Kultur- og Fritidsudvalget fungerer som bestyrelse for Historie & Kunst.
Se en oversigt over medlemmerne
 

Advisory Board

Klik på link for at se medlemmer af det rådgivende panel:
Advisory Board for Historie & Kunst

Strategiske satsninger

Historie & Kunst arbejder efter en række pejlemærker. Læs mere om arbejdet:
Se hvordan målene realiseres