Change language

Om Historie & Kunst

Historie & Kunst bringer fortid og nutid sammen.

Københavns Museum, Thorvaldsens Museum, Nikolaj Kunsthal og Københavns Stadsarkiv har siden  2015 været samlet i én enhed. De fire kulturinstitutioner har til opgave at bringe fortid og nutid sammen og bidrage til, at byens borgere og besøgende kan medskabe fremtiden og mærke den værdi, som kunsten og historien kan tilføre deres liv.   

Historie & Kunst har årligt mere end 160.000 besøgende og 1,2 mio. besøgende på hjemmesiderne og står for så forskellige aktiviteter som videofestivaler, kunstudstillinger og digital arkivering.

Organisatorisk er Historie & Kunts en del af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. Det politisk sammensatte udvalg, Kultur- og Fritidsudvalget, fungerer som bestyrelse.

Vedtægter

Klik på linket for at hente vedtægterne for Historie & Kunst.

 

Bestyrelse

Kultur- og Fritidsudvalget fungerer som bestyrelse for Historie & Kunst.
Se en oversigt over medlemmerne

Årsrapport 2020

Se årsrapporten for Historie & Kunst