Change language

Københavns Museum

Københavns Museum bygger bro mellem fortid og nutid og giver mulighed for indsigt og oplevelse.

Københavns Museum beskæftiger sig med hovedstadens historie fra de tidligste tider til i dag og rummer historiske genstande fra byen. Museet har også ansvaret for de arkæologiske udgravninger i København og på Frederiksberg.

Februar 2020 åbner museet nye udstillinger i Stormgade 18 - i en bygning der i sig selv fortæller historie. Det Arkæologiske Værksted har til huse i Stormgade 20 og giver publikum mulighed for at se nye fund.