Change language

Københavns Museum

  • ""
Københavns Museum bygger bro mellem fortid og nutid og giver mulighed for indsigt og oplevelse.

Københavns Museum beskæftiger sig med hovedstadens historie fra de tidligste tider til i dag og rummer historiske genstande fra byen. Museet har også ansvaret for de arkæologiske udgravninger i København og på Frederiksberg.

Februar 2020 åbner museet nye udstillinger i Stormgade 18 - i en bygning der i sig selv fortæller historie. Det Arkæologiske Værksted har til huse i Stormgade 20 og giver publikum mulighed for at se nye fund.